ışıklı yer balonu

Balon yükseldikçe çevresindeki havanın basıncı azaldığından ışıklı yer balonu içindeki gaz genişler. Bu genişleme balonu patlatacak kadar çok fazla olabilmektedir. Böyle hallerde, yukarıdaki

supap açılarak bir tutar gazın kaçması sağlanır. Balonun yere inmesi için de bu supaptan yararlanılır. Gazın bir ışıklı yer balonu kısmı dışarıya atılır. Hacmi küçülen balon aynı

ağırlıkta, o yükseklikte kalamayacağı için alçalmaya başlar. Alçaldıkça iniş hızı artar. Balonun yere ışıklı yer balonu çarpmaması için baloncu biraz daha kum torbası atar ve ucunda

demir çapa bulunan bir halatı yere doğru uzatır. çapa yere değince ışıklı yer balonu balon biraz daha hafiflemiş olur ve yere çarpması önlenir. Bu ışıklı yer balonu balonlar istenilen yere götürülemez.

memleketimiz’nin her yerine isteğe hususi renk ve ebatlarda hizmet sunmaktayız. Bizlere ulaşmanız yeterli.